dispecing@betonspis.sk

Sortiment betónu:

 

  • Čerstvý betón tried C8/10 až C35/45

(podľa STN EN 206-1)

 

  • Vodotesný betón

(podľa STN EN 12390-8)

 

  • Prevzdušnený betón XF2 až XF4

 

  • Betóny s drôtikmi, resp. vláknami

 

  • Cestné betóny CB3 a CB4

 

  • Cementové stabilizácie CBGM C5/6 a CBGM C8/10

 

  • Betóny s vlastnosťami stanovenými zákazníkom

 

Firma aplikuje systém kvality podľa

STN EN 206:2015.

REFERENCIE

Stavby našich odberateľov.

REFERENCIE

Dlhodobo a stabilne popredné postavenie v objeme a kvalite vyrobeného betónu na Spiši.

BETÓN-SPIŠ, s.r.o.

Radlinského 20

052 01 Spišská Nová Ves